A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformját tervezi az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság előterjesztette a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát.
A Bizottság célja a reformokkal a munkavállalók kiküldetésének elősegítése, a méltányos javadalmazási feltételek, valamint a küldő, és a fogadó tagállam vállalatai közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása.

A várható módosítások három fő területet érintenek: a hosszú távú kiküldetések esetén az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokat, a munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályokat, valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében történő kiküldetés szabályait.

A három fő terület közül a legfontosabb változást a javadalmazás módosítása hozhatja. Míg a jelenlegi rendelkezések szerint a kiküldött munkavállaló bérezésére a fogadó országban érvényes minimálbér összege irányadó, a módosítások szerint nem csak a minimálbér, hanem a javadalmazási szabályok minden olyan eleme, amely a fogadó állam azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalóira általánosan vonatkozik, a kiküldött munkavállalókra is érvényes lesz.

Változnak továbbá az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések a huszonnégy hónapot meghaladó, vagyis hosszú távú kiküldetések esetén. Ilyen esetekben ugyanis a küldő állam joga helyett a fogadó ország jogát kell majd alkalmazni, amennyiben ez a kiküldött munkavállalóra nézve kedvezőbb.

A változások a fentieken túlmenően érintik a munkaerő-kölcsönzés keretében történő kiküldetés szabályait és az alvállalkozói szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket is.