Egyszerűsödnek a távmunkára vonatkozó szabályok a veszélyhelyzet idejére

2020. november 11-én éjszaka kihirdetésre került a 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet, melynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a – megállapodás alapján végzett – távmunkára 2020. november 12. napjától az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény távmunkára vonatkozó szabályait (86/A. §), így például előzetes munkavédelmi kockázatértékelésre vonatkozó előírást nem szükséges alkalmazni.
  • Elegendő ha a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól; a munkáltató köteles e tájékoztatást a munkavállaló részére megadni, a munkavállalónak pedig a távmunkavégzés helyét e  tájékoztatás alapján kell megválasztania;
  • A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munkaszerződés szerinti távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának  (16.100,-Ft) megfelelő összeg.
  • A veszélyhelyzet időtartama alatt a munkavállaló és a munkáltató megállapodásukban a Munka Törvénykönyvének a távmunkára vonatkozó 196. §-ban meghatározott rendelkezéseitől eltérhet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a fenti módosítások több könnyítésre ad lehetőséget a feleknek, mivel így a munkavégzés helye szabadon választhatóvá válik és a távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat.