Kihirdették a 2020. november 11. szerda 0:00 órától életbe lépő szigorításokat

2020. november 10-én késő este kihirdetésre kerültek a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos újabb jogszabályok.

Az újabb járványügyi veszélyhelyzet okán bevezetett különleges jogrend 90 nappal (2021. február 8. napjáig) meghosszabbításra került az Országgyűlés által.

***

A Kormány 2020. november 11. szerda 0:00 órától kezdődő hatállyal az alábbi védelmi intézkedéseket vezette be:

 1. maszkviselési szabályok szigorításra kerültek; jelenleg az alábbi szabályok érvényesek:

Kötelező az orrot, valamint a szájat elfedő maszkok viselése az alábbi helyeken:

 • a 10.000 főnél nagyobb népességű település belterületén az önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
  • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
  • az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével a bevásárlóközpontok területén,
  • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, a postákon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, vendégként,
  • egészségügyi intézményben – azonban az ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni,
  • szociális intézménybenaz ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint lehetőség szerint az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

Jelen hírlevelünk megjelenéséig egyes önkormányzatok már meghozták határozatukat a közterületi maszkviseléssel kapcsolatban, így többek között immár kötelező Budapesten belül: Csepel, Újbuda, Kispest, valamint a II. kerület, vidéken pedig Esztergomb és Szeged teljes közterületén a maszkviselés.

 • kijárási korlátozás meghosszabbításra került:

Immár este 8 órától kezdődően reggel 5 óráig  mindenki köteles lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni, ez alól csak az alábbi esetek képeznek kivételt, amelyet az adott személy köteles okirattal igazolni:

 • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
  • munkavégzés céljából,
  • versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,

Kijárási tilalom alatti munkavégzésről szóló igazolásminta az alábbi linken érthető el: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

Fentieken felül kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

 • közterületen történő tartózkodásra vonatkozó szabályok szigorodtak:

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

Tilos – a versenyszerűen sportolók edzéseit, valamint sportrendezvényeit kivéve – a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.

 • megtiltásra kerültek a rendezvények:

Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. Rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Tilos gyűlés helyszínén, valamint sportrendezvényen nézőként tartózkodni.

Fentiek alól kivételt képeznek:

 • a 10 fő alatti családi rendezvények,
  • a temetések, amelyen maximum 50 fő tartózkodhat,
  • házasságkötésen kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, szülei, nagyszülei, testvérei, valamint a házasulók gyermekei vehetnek részt.

Fenti intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

 • vendéglátó üzletekre vonatkozó szigorítások:

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében szükséges időtartamon felül tilos tartózkodni.

Fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni:

 • a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
  • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
  • a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve
  • a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
  • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.
 • üzletekre vonatkozó rendelkezések:

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben üzletben , lottózóban, valamint nemzeti dohányboltban tartózkodni.

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

Fenti rendelkezések a vendéglátó üzletekre nem vonatkoznak.

 • szálláshelyekre vonatkozó rendelkezések:

A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára, az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkező személyek, a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók számára megengedett a tartózkodás.

Fenti kivételektől eltekintve a szálláshelyeken való tartózkodás tilos.

A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található 8. pontban megjelölt helyszíneket nem látogathatja, azokat a szálláshely üzemeltetője köteles zárva tartani.

   A fentiekben meghatározott védelmi intézkedések betartatásáról

 • a vendéglátó üzlet,az üzlet,a lottózó,a nemzeti dohánybolt,a gyógyszertár,az üzemanyag-töltőállomás, valaminta szálláshely

   üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 • szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezések:

Tilos

 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
  • nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
  • a mozinak,
  • az edző- és fitneszteremnek,
  • az uszodának,
  • a közfürdőnek,
  • a jégpályának,
  • az állatkertnek, a vadasparknak,
  • a kalandparknak, a vidámparknak,
  • a játszóháznak és
  • muzeális intézménynek,
  • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
  • kép- és hangarchívumnak,
  • közművelődési intézménynek,
  • közösségi színtérnek és
  • integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények kizárólag versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

A fenti intézkedések betartásáról a helyszínek üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 • nevelési, oktatási, valamint felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések:

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.

A nevelési, oktatási intézménybe az ott foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. A nevelési, oktatási intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a beléptetéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról.

A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

A nevelési, oktatási intézmény területére

 • az ott foglalkoztatott személyen,
  • az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  • a gyermeken, illetve a tanulón és
  • a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. pontban szerinti előírásoknak megfelő módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható, ez alól felmentést a felsőoktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére adhat.

A felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának hallgatók általi látogatásának a rendjéről a felsőoktatási intézmény rektora dönt.

 1.  üzlethelyiségen kívül folytatott kereskedelem, valamint a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó rendelkezések:

A fennálló veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezen tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható. A veszélyhelyzet idején az fentiekben meghatározott bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

Az ilyen nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződése alapján végzett tevékenységük során a a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. Rendelet előírásait, valamint a helyi önkormányzat által meghatározott, e tevékenységre vonatkozó feltételeit nem kell alkalmazni.

 1. szankciók

A fentiekben meghatározott intézkedések ellenőrzését a Magyar Honvédség közreműködésével a rendőrség ellenőrzi, ha a rendőrség ellenőrzés során vagy katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, úgy az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

 1. intézmény, helyiség üzemeltetőjével, rendezvény szervezőjével szemben az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak a felelősségi körükbe tartozó helyszíneken megvalósuló védelmi intézkedések megszegéséért:
  1.  100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírság szabható ki (azonos napon akár több, egymást követő ellenőrzés alkalmával), valamint
   1. a helyiség, terület, intézmény, helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezáratható.

Nem alkalmazhatóak a fenti szankciók, ha az üzemeltető, a szervező vagy alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, vagyis:

 • a jogsértő személyt távozásra szólította fel, és
  • azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget a rendőrséget értesítette.

A rendőrség a bírság kiszabása során a jogszerű állapot érdekében tett intézkedéseket figyelembe veszi.

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, a bírságot a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül köteles a megbírságolt fél a rendőrség weboldalán közzétett számlaszámra befizetni.

 1. a védelmi intézkedések megszegése szabálysértésnek minősül, amely esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,- Ft legmagasabb összege 500.000,- Ft, a helyszíni bírság ezen szabálysértések esetén 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig (ismételt szabálysértés esetén 200.000,- Ft-ig) terjed.

***

A fenti intézkedéseken felül egyúttal az alábbi gazdaságvédelmi intézkedések is bevezetésre kerültek:

 1. Adófizetési kedvezmények

Az alábbi tevékenységeket tényleges főtevékenységként (olyan tevékenység, amelyből kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott) végző vállalkozások és vallalkozók jogosultak a jelen pontban meghatározott adófizetési kedvezményekre 2020. november hónapra vonatkozóan:

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
  • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
  • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
  • Filmvetítés (TEÁOR 5914)
  • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
  • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
  • Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
  • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
  • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
  • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
  • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
  • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
  • Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
  • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
  • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
  • Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321)
  • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) – ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak
  • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

Az adófizetési kedvezmény keretében

 • a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében nem kell teljesítenie a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét;
  • nem keletkezik szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettsége a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettnek;
  • rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet;
  • kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket rendes felmondással nem szünteti meg 2020. november hónapban.

A mentesség igénybevételének feltétele, hogy

 • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

 • Bértámogatás

Az 1. pontban meghatározottak szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

 • a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
 • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a székhelye vagy telephelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be, amelyről az illetékes kormányhivatal 8 napon belül határozatban dönt.

A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás

a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.

 • Szálláshely-szolgáltatással összefüggő adókedvezmények

Az alábbi kedvezmények a(z)

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet

főtevékenységként végzőkre vonatkoznak.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A megtérítés feltétele, hogy

a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók

Munkaviszonyát 2020. November hónapjára fenntartja,

b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és

c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet

hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

A támogatás további szabályait a 485/2020.(XI. 10.) Korm. rendelet 8.§-13.§ tartalmazza, a támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza majd meg.

***

Fentieken felül a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményben részesülnek.