Kihirdették az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt

A GDPR hatályba lépése szükségessé tette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) módosítását, melyet a GDPR rendelet hatályba lépése után nem sokkal valamelyest módosítottak is annyiban, hogy a GDPR előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén csak figyelmeztetik az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogsértésre, továbbá kijelölték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a GDPR-ban megállapított feladat- és hatáskörök elvégzésére.

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, az igazságügyminiszter 2018. június 19-én terjesztette be az Országgyűléshez az Infotörvény érdemi módosítását célzó törvényt. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvényt 2018. július 25-én hirdették ki és azt követő napon hatályba is lépett.