Megjelent az új hatályos reklámadós NAV-füzet

2017. november 6-án megjelent a módosított törvény szabályaival időközben hatályosított 66. számú NAV-füzet a reklámadó legfontosabb szabályairól.

A NAV tájékoztató füzete az alábbiakkal egészült ki:

A de minimis támogatás igénybe vételéhez a reklámadó alanyainak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti ex ante nyilatkozatot kell tenni. E nyilatkozatot az adófizetésre kötelezett adózók a reklámadóról szóló, 1794 jelű bevallás benyújtásával teljesítik, az adófizetésre és bevallás benyújtására nem kötelezett adózók pedig a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapjáról letölthető dokumentumot3 nyújtják be az állami adóhatóság részére. A kitöltött nyilatkozatot az illetékes megyei adó- és vámigazgatóság részére kell megküldeni.
A nyilatkozat letölthető a tvi.kormany.hu/de-minimis oldalról.

A reklámadó visszatérített összegét az Szt. 77. § (1) bekezdése alapján az egyéb bevételek között kell a számviteli nyilvántartásokban szerepeltetni a visszatérítés évében, a korábbi évekkel összefüggésben számviteli önellenőrzés elvégzése nem szükséges.

Az új hatályos NAV-füzet ezen a linken érhető el.