A plakáttörvénnyel kapcsolatos újabb jogszabály-módosítás

2017. szeptember 25-én hirdették ki az újabb, plakáttörvénnyel kapcsolatos módosításokat tartalmazó,  a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV. törvényt, melyet  az Országgyűlés kivételes eljárásban 2017. szeptember 19-én fogadott el .

A módosítások lényege a következő:

– A településképi rendeletek – a Módtv-vel és a reklám-elhelyezésre vonatkozó végrehajtási rendelettel összhangban való – megalkotására, illetve módosítására vonatkozó határidő 2017. október 1. helyett 2017. december 31. Mivel a településképi rendelet elkészítéséhez, illetve módosításához szükséges a településképi arculati kézikönyv, így nyilván ennek elkészítésére is több időt biztosít a módosítás.

– Településképi rendelet hiányában az önkormányzatok a jelenleg hatályban lévő helyi építési szabályzatban lévő településképi követelményeket, valamint a reklámok elhelyezését szabályozó egyéb rendeleteiket 2017. szeptember 30. helyett 2017. december 31-ig alkalmazhatják.

-> Amennyiben időközben születik településképi rendelet, akkor e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben lévő településképi követelményeket nem lehet a továbbiakban alkalmazni.
-> Amennyiben 2017. december 31-ig sem születik meg a Módtv-vel és a végrehajtási rendelettel összhangban lévő településképi rendelet, úgy a reklámok elhelyezésére vonatkozó egyéb rendeleteket további egy évig, 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.

– Fontos azonban, hogy településképi rendelet hiányában a fentiekben említett az egyéb, a reklámok elhelyezésére vonatkozó előírásokat tartalmazó rendeleteket 2017. október 1. napjáig a Módtv-vel és a végrehajtási rendelettel összhangba kell hozni, azaz módosítani, vagy amennyiben még az adott önkormányzat ilyet nem hozott, akkor megalkotni.

– Végül 2017. október 1. helyett 2018. február 15. napjával lép hatályba a Tvtv. 18.§-a, azaz:

– „18. § Az állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kizárólag olyan reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek el reklámot, amely megfelel az e törvény – Módtv. által megállapított – és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek”