A veszélyhelyzet alatt módosultak egyes eljárási szabályok

A járványügyi veszélyhelyzet következtében a Kormány az elmúlt napokban – többek között – az alábbi esetekben módosított egyes eljárásra vonatkozó szabályokon, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:

Engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos szabályok

A Kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete egyes engedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a rendeletben meghatározott ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhetőek – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Egyes adatkezelésekkel és közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.). Korm. rendelet módosított az adatkezelők által megtartandó eljárási határidőkön.

Fentiek következtében a veszélyhelyzet megszűnéséig módosultak a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az érintettek joggyakorlásának szabályai, az érintettnek az adatkezelőhöz benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

A közérdekű adatigénylések tekintetében is módosultak az eljárási szabályok, amely következtében – többek között – az adatkezelő jogosult az adatszolgáltatás nyújtására nyitva álló határidőt meghosszabbítani, ha a kérelem határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.