A veszélyhelyzet végéig meghosszabbíthatóak az önkományzatokkal kötött bérleti szerződések

A 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségekre kötött bérleti szerződések a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt (de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján) tett írásbeli nyilatkozatával a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak.

A rendelet további lényeges rendelkezése, hogy a szerződő felek közös megállapodásukkal a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig eltérhetnek a nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvtv.) rendelkezéseitől. Ennek megfelelően a szerződő felek jogosultak ezen időszakban az Nvtv. 6.§ (8) bekezdésétől eltérni, vagyis a felek az olyan – pályázat alapján megkötött – szerződéseket, amelyek tárgya nemzeti vagyon, a pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal is módosíthatják.

Fentieken felül pontosításra került, hogy a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg. A rendelet korábbi rendelkezése nem pontosította azon tényt, hogy a bérbeadó nem, de a bérlő megszüntetheti a szerződést.