2020. szeptember 18-ától szigorodnak a maszkviselési szabályok Budapesten

2020. szeptember 15. napján jelent meg a Fővárosi Közlönyben  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2020. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely szerint a koronavírus-járvány második hulláma miatt szigorítják a maszkviselési szabályokat Budapesten.

A rendelet szeptember 18-ai hatálybalépését követően „ a moziban, a színházban, a hangversenyen, a cirkuszi előadáson a közönség számára nyitva álló helyiségekben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek a közönség számára nyitva álló részében, az étel- vagy italfogyasztás, illetve az előadók kivételével, a zárt térben tartott társasházi közgyűlésen” is kötelező lesz a hat évnél idősebb személyeknek az orr- és szájnyílást eltakaró maszk folyamatos használata.

A rendelet szerint amennyiben a szigorított maszkviselési szabályokat valaki megszegi, a kötelezettséggel érintett intézményekben a természetes személyek életének és testi épségének védelméért, illetve az ingatlan őrzéséért felelős személy először felhívja az érintettet a száj- és az orrnyílás szabályszerű eltakarására, majd „ennek eredménytelensége esetén a jogos önhatalom keretei között az adott helyre való jogsértő belépést megakadályozhatja, illetve a jogsértően bent tartózkodót onnan eltávolíthatja.”

Az a személy, aki a fenti szabályokat megsérti – ha szabálysértés vagy bűncselekmény nem valósul meg – 8.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Helyszíni bírság akkor alkalmazható, ha az érintett a maszkviselésre való felhívást követően sem teljesíti kötelezettségét. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogosult.