A Budapesti Ügyvédi Kamara október 1-jei határozata szerint már videotelefonon is elvégezhető az azonosítás

Az új ügyvédi törvény (Üttv.) alapján 2018. január óta az ügyvédek úgy is ellenjegyezhetnek okiratot, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése videotelefon útján történt.
Erre azonban csak akkor volt lehetőség, ha az ügyvéd egy korábbi személyes találkozás alkalmával a felet már azonosította.

Bár az Üttv. nem írja elő, hogy a természetes személy azonosítását személyes találkozás során kell elvégezni, az új pénzmosás elleni törvény (Pmt.) csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha azt a területi kamara megengedi. A Budapesti Ügyvédi Kamara október 1-jén határozott arról, hogy a távazonosítást is lehetővé teszi. A távazonosításra meghatározott feltételeknek a videotelefonálásra használt Skype program újabb asztali verziói megfelelnek, mivel azok már lehetővé teszik a továbbított kép és hang rögzítését is.

Az azonosított személynek a távazonosításhoz mindenképp hozzá kell járulnia. Ezt követően okmányainak minden oldalát fel kell mutatnia a kamerának úgy, hogy az okmány jól látható, illetve jól olvasható legyen. Az azonosítottnak szóban is közölnie kell rögzítésre kerülő adatait, az ügyvédnek pedig meg kell győződnie arról, hogy a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy egyezik. Az ügyvédnek az azonosítás teljes folyamatát rögzítenie kell.

A távazonosításnak köszönhetően a külföldön tartózkodó ügyfeleknek már nem kell külföldi közjegyzőhöz, valamint konzulhoz elmenniük, így költségeik jelentősen csökkenhetnek.

A közeljövőben várható, hogy a többi területi kamara is határozatot hoz ez ügyben, így országosan elérhetővé válik az ügyvédek részére az ügyfelek távazonosításának lehetősége.